ЛНЖ (лампи с нажежаема жичка)

ЛНЖ

(лампи с нажежаема жичка)