Дейност

facebook thumb

"Димов и партньори" ООД е с основен предмет на дейност:

Търговия и производство на осветителни тела за промишлени и обществени нужди

Търговия с източници на светлина

Проектиране и изграждане на архитектурно осветление 

Поддръжка и експлоатация на осветителни уредби.

Проектиране на осветителни уредби за улично, парково,

промишлено, архитектурното осветление и интериорно осветление

Монтаж на осветителни инсталации

Изграждане на енергийно ефективно осветление за публични и частни клиенти